บริการสืบค้น

Custom Search

PostHeaderIcon สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม

อยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี หนองประจักษ์เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานี เดิมเรียกว่า หนองนาเกลือตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น หนองประจักษ์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลเมืองอุดรธานี ได้ทำการปรับปรุงหนองประจักษ์ขึ้นใหม่ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ โดยบริเวณตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อมปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิด และทำสะพานเชื่อมระหว่างเกาะมีน้ำพุ หอนาฬิกา และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีประชาชนเข้าไปพักผ่อน และออกกำลังกายกันเป็นจำนวนมาก 

ในปี พ.ศ.2530จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น"หนองประจักษ์"เมื่อเทศบาลนครอุดรธานี ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองประจักษ์ใหม่เพื่อถวายเป็นราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 เนื่องในวโรกาศทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ5รอบ โดยบริเวณตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อมปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิด สวยงามมากทำสะพานเชื่อมระหว่างเกาะมีน้ำพุหอนาฬิกาและสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีประชาชนไปพักผ่อน และออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก...


       สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมอำเภอเมืองจ.อุดรธานี อยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานีหนองประจักษ์เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานีเดิมเรียกว่า''หนองนาเกลือ” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น“หนองประจักษ์”เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนทั่วไปตั้งอยู่กลางเมืองอุดรธานีมีพื้นที่315ไร่ มีสนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ ศาลาพักผ่อน 9 หลังสวนพักผ่อน 7 แห่งมีสวนไม้ดอกไม้ประดับ
ไม้ยืนต้น       หนองประจักษ์ศิลปาคมอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี หนองประจักษ์เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานีเดิมเรียกว่า "หนองนาเกลือ"ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เทศบาลเมืองอุดรธานีได้ทำการปรับปรุงหนองประจักษ์ขึ้นใหม่ เ โดยบริเวณตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อมปลูกไม้ดอกไม้ประดับ


       หนองประจักษ์ศิลปาคมอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี หนองประจักษ์เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานีเดิมเรียกว่า "หนองนาเกลือ"ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "หนองประจักษ์"เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พล.ต.พระเจ้า บรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเทศบาลเมืองอุดรธานีได้ ทำการปรับปรุงหนองประจักษ์ขึ้นใหม่เพื่อถวายเป็นราช สักการะแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่อง ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบโดย บริเวณตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อมปลูกไม้ดอกไม้ ประดับหลายชนิดและทำสะพานเชื่อมระหว่างเกาะมีน้ำพุหอนาฬิกาและสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีประชาชนเข้าไป พักผ่อนและออกกำลังกายกันเป็นจำนวนมาก ทางด้านทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือจะมีพระตำหนักหนองประจักษ์ซึ่งเคย เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจกาล ปัจจุบัน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น